Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana  (Bielsko-Biała, Polska / Poland)

 

Konstanty Ildefons Gałczyński

Zielona Gęś / The Green Gosse

 

 

Reżyseria / Direction Paweł Aigner

Scenografia / Stage design Pavel Hubička

Muzyka / Music Piotr Klimek

 

Obsada / Cast

Maria Byrska, Magdalena Obidowska, Dagmara Włoszek, Władysław Aniszewski, Konrad Ignatowski, Eugeniusz Jachym, Włodzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkowski, Radosław Sadowski

 

 

 

„Nie tylko rozmaite formy animacji, ale także kabaretowo-muzyczna formuła spektaklu, granie aluzją, a przede wszystkim doskonały refleks aktorów sprawiają, że Zielona Gęś powraca tu nie jako muzealny relikt, ale żywy i wciąż aktualny obraz polskiego społeczeństwa”.

 

Magdalena Figzał, teatralny.pl

 

 

„Spektakl jest feerią żartów i dowcipów zrealizowaną lalkowo-aktorskimi środkami. Monologi, skecze, piosenki następują po sobie w dobrym tempie i na ich tle nawet „pauza dziejowa” wybrzmiewa znakomicie. Lalki i rekwizyty, sprawnie animowane, pozwalają wyrazić to, co niewyrażalne, co byłoby zbyt dosłowne. Biorą publicystykę w nawias poezji, a poezję ukonkretniają”.

Magdalena Legendź, „Relacje–Interpretacje”

 

 

“Not only assorted forms of animation, but also the cabaret-musical formula of the spectacle, games played with allusion, and, predominantly, the excellent reflex of the actors are the reason why The Green Goose returns not as a museum artefact but as a lively and still topical likeness of Polish society”.

Magdalena Figzał, teatralny.pl

 

“This spectacle is a féerie of jokes and witticisms attained by puppet-actor measures. Monologues, sketches, and songs follow each other at a lively rate and against their backdrop even the ‘historical pause’ resounds perfectly. Puppets and props – efficiently animated – make it possible to express the inexpressible. They bracket publicities together with poetry, and render poetry concrete”.

 

Magdalena Legendź, “Relacje–Interpretacje”

 

 

Teatr Banialuka, Duża Scena

22 maja, godz. 18.30 (inauguracja festiwalu)