WASZTATY / WORKSHOPS

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

 

Stwórz lalkę – stwórz siebie! / Create a Puppet – Create yourself!

 

 

Warsztaty dla studentów, edukatorów, terapeutów / Workshops for students, educators and therapists

Prowadzenie warsztatów / Workshops instructor Maria Schejbal

 

Wieloletnie doświadczenia Teatru Grodzkiego pokazują, że sztuka lalkarska ma niezwykły potencjał wspierania rozwoju osobistego, określania życiowych celów i motywacji do ich realizowania. Możliwość ukrycia się za przedmiotem stwarza bezpieczną przestrzeń osobistych poszukiwań i eksperymentów z formą plastyczną w bliskiej współpracy z pozostałymi członkami grupy warsztatowej. Równocześnie zachowana zostaje pełnia artystycznej ekspresji i okazja do mówienia ze sceny własnym głosem.

 

Years of experiences gained at Teatr Grodzki indicate that the art of puppetry possesses an extraordinary potential for supporting personal development as well as defining life objectives and motivating their realisation. The possibility of concealing oneself behind an object creates a safe space for personal quests and experiments with the visual arts form in close cooperation with other members of the workshop group. At the same time, it preserves the completeness of artistic expression and an opportunity to speak from the stage in one’s own voice.

 

26 maja, godz 9.00 do 12.00

Teatr Grodzki