Teatr Akt (Warszawa, Polska / Poland)

 

Poza czasem / Beyond Time

 

Reżyseria / Direction Agnieszka Musiałowicz, Teatr Akt

Scenografia / Stage design Tomasz Musiałowicz, Hektor Werios

Kostiumy, produkcja / Costumes, production Teatr Akt

Muzyka / Music Dominik Strycharski, Grzegorz Szyma

Obsada / Cast

Marta Suzin, Karolina Banaszek, Agnieszka Musiałowicz, Janusz Porębski, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz, Krzysztof Skarżyński, Maciej Czarski

 

To metafora podróży w czasie i przestrzeni, która prowadzi w nieznane, w głąb własnej wyobraźni. Podejmujemy ją nieświadomie każdego dnia, poszukując wartości i dociekając sensu istnienia. Podróżując, doświadczamy, poznajemy, pokonujemy słabości, a potem nigdy nie pozostajemy już tacy sami. Zderzają się tu nowe doświadczenia z refleksją nad przemijaniem. Wędrówka poza czasem to chwila, w której możemy się zatrzymać i dostrzec drugiego człowieka obok nas.

Fantazyjna opowieść utrzymana jest w malowniczej stylistyce steampunk, łączącej styl retro z fantastyką naukową. Teatr ruchu, pantomima, taniec i elementy nowego cyrku w połączeniu z muzyką graną na żywo składają się na ekspresyjne widowisko.

 

A metaphor of a journey into time and space, leading us into the unknown, the innermost recesses of our imagination. Each day we unconsciously embark upon this metaphorical search for values and the meaning of existence. While travelling we experience, become familiar with, and overcome weaknesses, and subsequently never remain the same. A confrontation of new experiences and reflections on the passage of time. A journey beyond time is a moment when we may pause and notice the other person next to us.

A fantastic tale retained in the picturesque steampunk style, a combination of retro currents and science fiction. The motion theatre, the pantomime, the dance, and elements of the new circus, combined with music played on stage, comprise a highly expressive spectacle.

 

Plac Bolesława Chrobrego 

25 maja, godz. 21.00