Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana (Bielsko-Biała, Polska / Poland)

We współpracy z / in coproduction with Clastic Théâtre

 

Oresteja? / Oresteia?

na motywach Ajschylosa / based on Aeschylus

 

Reżyseria / Direction François Lazaro

Scenografia / Stage design Sevil Gregory

Muzyka / Music Krzysztof Maciejowski

 

Obsada / Cast

Małgorzata Bulska, Magdalena Obidowska, Lucyna Sypniewska, Dagmara Włoszek, Ziemowit Ptaszkowski, Tomasz Sylwestrzak, Ryszard Sypniewski, Piotr Tomaszewski

 

„Skąd pytajnik w tytule spektaklu? Ano, może to nie tylko o czasach Ajschylosa, o zbrodniach, morderstwach, nienawiści i zemście? Może to bardziej o nas samych, o naszym cywilizowanym świecie agresji, zła, służb specjalnych, agencji wywiadowczych, wymiaru sprawiedliwości, lejącej się zewsząd pogardy, przemocy, zorganizowanych grup przestępczych, band i wszechogarniającego terroru? (...)

Biel postaci dramatu i nielicznych rekwizytów, czerń Erynii – animatorów i czerwień wszystkich odmian zemsty to jedyne kolory tego przedstawienia, budowanego z niezwykłych obrazów i choreograficzno-muzycznych sekwencji. (...)

Niezwykły spektakl. Spektakl wizualny, jakich w zasadzie u nas nie ma (...). Spektakl, który jest swoistą wariacją na temat zaczerpnięty z wielkiej literatury, tym razem dramatycznej. Choć pojawia się w nim nieco tekstu (w języku starogreckim, więc całkowicie niezrozumiałym), nie jest on w najmniejszym stopniu ilustracją czy interpretacją literackiego pierwowzoru. Ta niezrozumiałość tekstu ma dodatkowy walor – spektakl nabiera wymiaru uniwersalnego. Opowiada o zbrodni, o nienawiści i zemście, która towarzyszy człowiekowi od zawsze i pod każdą szerokością geograficzną. I która od zawsze jest taką martwą lekcją, bo nikogo i niczego nie uczy”.

 

Marek Waszkiel

www.marekwaszkiel.pl

 

“Where did the question mark in the title of this spectacle come from? Perhaps the play is not only about the age of Aeschylus, crime, murder, hatred, and revenge? Maybe it is more about us, our civilised world of aggression, special services, Intelligence agencies, administration of justice, omnipresent contempt, violence, organised crime, and all-pervading terror? (...)

The white dramatis personae and scarce propos, the black Furies – animators, and the red colour of all variants of vengeance – these are the sole hues in a show constructed with extraordinary imagery and choreographic-musical sequences (...).

A truly unusual spectacle. A visual production of the sort that, for all practical purposes, never occurs in Poland (...). A sui generis variation on a theme borrowed from great literature, this time drama. Even though it contains some texts (in Ancient Greek, and thus totally unintelligible) it is by no means an illustration or an interpretation of the literary original. The incomprehensibility of the text possesses an additional merit – the production assumes a universal dimension. It tells about crime, loathing, and revenge accompanying man since time began and under every latitude, and always remains a doomed lesson because it never teaches anyone or anything”.

 

Marek Waszkiel

www.marekwaszkiel.pl

 

Teatr Banialuka, Duża Scena

25 maja, godz. 19.00