Teatr Animacji (Poznań, Polska / Poland

 

Malina Prześluga

Odlot / Departure

 

Reżyseria, koncepcja, lalki / Direction, concept, puppets Janni Younge

Muzyka / Music Michał Łaszewicz

Reżyseria światła / Light design Arek Czapla

 

Obsada / Cast Marta Berthold, Julianna Dorosz, Sylwia Koronczewska-Cyris, Marcin Chomicki
Igor Fijałkowski, Artur Romański, Marcin Ryl-Krystianowski

 

 

„Prześluga, do czego zdążyła już nas przyzwyczaić, zabiera się do opowieści o trudnych społecznych sprawach, używając do tego zwierzęcych bohaterów (...). Temat niechęci wobec obcych, czy nawet rasizmu, oswaja więc poprzez przyjazne figury ptaków, nie ujmując jednak wiele z ciężaru i powagi tej problematyki. Motywacja dla podróży czarnego i białego bociana wydawać się może nieco błaha, ale już późniejsze sceny odbywające się na polskim lądzie w ostry sposób pokazują okrucieństwo wywołane uprzedzeniami rasowymi”.

 

Szymon Kaźmierczak, „Teatr”

 

 

“As is her habit Prześluga embarks upon a story about difficult social issues by resorting to animal protagonists (...) She thus tames the topic of hostility towards the other or even racism by making use of friendly birds, without, however, diminishing the gravity of the broached problem. The motivation for the flight of the black and white stork might appear to be rather insignificant, but already subsequent scenes taking place on Polish soil acutely depict the cruelty caused by racial prejudice”.

 

                                                                                                                                                                          Szymon Kaźmierczak, “Teatr”

 

 

Teatr Banialuka, Duża Scena

25 maja, godz. 9.00