Livsmedlet Turku, Finlandia / Finland)

 

Niewidzialne kraje / Invisible Lands

 

Pomysł, reżyseria, scenografia / Concept, direction, stage design Ishmael Falke, Sandrina Lindgren

Reżyseria dźwięku / Sound design Niklas Nybom

Reżyseria światła / Light design Jarkko Forsman

Obsada / Cast

Ishmael Falke, Sandrina Lindgren

 

Po drugiej stronie pustyni, tuż za naszymi plecami. W górach, u podnóża naszego kręgosłupa. Za morzem, tuż pod naszym nosem. Kiedy wybuchła wojna, opuściliśmy nasz dom.

Kameralne przedstawienie rozpisane na dwoje aktorów i miniaturowe figurki jest głosem w dyskusji na temat imigracji. Para Falke-Lindgren w poetycki, intymny sposób obrazuje wędrówkę uchodźców z bliżej nieokreślonego kraju (w spektaklu zastosowano wymyślony język) do Finlandii. Wędrówkę tym bardziej niecodzienną, że odbywającą się na ciele wykonawców.

Geografia i polityka przyjmują fizyczny wymiar na organicznej przestrzeni gry naszych ciał – uczymy się, czym jest dotyk, obecność, wytrzymałość.

 

 

Across the desert, behind our back. Up the mountain, down our spine. Over the sea, just under our nose. On the day the war broke out, we left home.

This small-scale spectacle for two actors and miniature figurines is a voice in a discussion about immigration. The Falke-Lindgren visual theatre duo proposes a poetic and intimate depiction of refugees wandering from an unidentified country (the spectacle features an imaginary language) towards Finland. The uniqueness of this voyage consists of the fact that it takes place on the bodies of the performers.

Geography and politics are physically extended and transformed into organic performance platforms – our bodies – and we learn what touch, presence, and endurance really are about.

 

Teatr Polski, Mała Scena

26 maja, godz. 13.00 i 17.00