Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki (Opole, Polska / Poland)

 

Malina Prześluga

Mała draka o zwierzakach / Small Quarell about Creatures

 

Reżyseria / Direction Ewa Piotrowska

Scenografia / Stage design Julia Skuratova

Obsada / Cast

Dorota Nowak, Mariola Ordak-Świątkiewicz

 

 

 

„Przedstawienie, mające wyraźny wymiar eko-edukacyjny, nie zamierza nikogo pouczać. Nie ma w nim patosu nauczania ex cathedra. Sporo natomiast wspomnianej już magii, dzięki której chińska parasolka staje się pandą, kłębek nici – pancernikiem, a żółw z Grecji mieszkający w szufladzie znajduje wreszcie swoją miłość. Na dodatek każda z transformacji opowiedziana zostanie za pomocą mowy wiązanej. Wspaniałe wiersze Maliny Prześlugi przypominają o najlepszych wzorcach Jana Brzechwy, a jednocześnie śmiało czerpią z bogactwa współczesnych zabaw językowych, na których autorka zna się jak nikt”.

 

Henryk Mazurkiewicz, teatralny.pl

 

 

 

“This spectacle – with a distinctly eco-educational dimension – does not intend to teach anyone. Nor does it contain the pathos of ex cathedra instruction. On the other hand, it involves an imposing dose of earlier mentioned magic, enabling a Chinese parasol to become a panda, a ball of thread to turn inot a battleship, and a Greek turtle living in a drawer to finally find its true love. In addition, each transformation is described with the assistance of poetry. Magnificent poems by Malina Prześluga bring to mind the best exemplars by Jan Brzechwa and, at the same time, boldly borrow from the diversity of contemporary games played with language, on which she is an unequalled expert”.

 

Henryk Mazurkiewicz, teatralny.pl

 

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 

22 maja, godz. 9.00 i 11.00