Teatro de Marionetas do Porto (Porto, Portugalia / Portugal)

 

Júlio Vanzeler

Kitsune

 

Reżyseria i scenografia / Direction and stage design Júlio Vanzeler, Rui Queiroz de Matos

Lalki i wizualizacje / Marionettes and illustration Júlio Vanzeler

Kostiumy / Costumes Patrícia Valente

Muzyka / Music Pedro Cardoso

Światło / Light design Filipe Azevedo

 

Obsada / Cast

Micaela Soares, Rui Queiroz de Matos, Vitor Gomes

 

Śmierć została zapomniana. W zawrotnym tempie każdego dnia, w odejściu od natury – szczególnie w dużych aglomeracjach – ukrywamy ją. Mimo że jest nieunikniona, nieustannie bywa odkładana – pozornie.

W dużych miastach coraz więcej ludzi umiera w samotności.

Kiedy rozmyślamy o śmierci, nasze myśli nieuchronnie kierują się ku życiu. Co to znaczy być żywym? Wracamy do dawnego rytuału odnajdowania i akceptowania śmierci jako naturalnej kolei losu.

Nasze przedstawienie jest pochwałą życia; powrotu do prostoty; zabawy; miłości; przyjemności odnajdowanych w małych, codziennych obowiązkach; wspominania bez żalu; spokoju. Ale także zgody na pożegnanie.

Spójrz śmierci w oczy, poczęstuj ją gorącą zupą i podaj jej rękę.

 

 

Death is forgotten in the fast pace of everyday life, in the turning away from nature, especially in large urban centres; this reality is hidden away making it something that, although inevitable, apparently can be constantly postponed.

In big cities more and more people die alone.

From the reflection on death inevitably comes also a reflection on life, on being alive and on the ancient ritual of finding and accepting death as part of the natural cycle.

This project aims to be a compliment to life, to the reunion with simplicity, to playing, to loving, to the pleasure found in small daily tasks, to remembering without regrets and to calm, but also to redeeming the possibility of saying goodbye.

Looking death in the eye, serving her a hot soup and giving her your hand.

 

Teatr Banialuka, Scena na Piętrze

24 maja, godz. 12.00 i 17.00

Spektakl bez słów/spectackle without words