INFORMACJA NT. REJESTRACJI WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH PODCZAS TRWANIA 28 EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGOFESTIWALU SZTUKI LALKARSKIEJ

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej jako administrator danych oraz organizator 28 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej informuje, iż wszystkie wydarzenia zarówno plenerowe jak i w siedzibie instytucji będą fotografowane i filmowane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c,e,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako Rozporządzenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie, na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana informuje, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Teatr Lalek Banialuka reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. A. Mickiewicza 20, e-mail: [email protected], tel. +48 33 8123394
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w siedzibie instytucji, przy ul. A. Mickiewicza 20.
  3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym, jak również w celach dokumentacyjnych i archiwalnych, w świetle przepisów ustawy z dn.25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz.862) oraz ustawy z dn. 04.02.1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2017r. poz.880).
  4. Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy  jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  5. Pani/a dane będą przechowywane  w terminach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  8. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności