Klaipeda Puppet Theatre (Kłajpeda, Litwa / Lithuania)

 

Cudowna podróż Edwarda Tulana / The Miraculous Journey of Edward Tulane

na podstawie / based on Kate DiCamillo

 

Scenariusz, reżyseria i scenografia / Script, direction, stage design Gintarė Radvilavičiūtė

Muzyka / Music Donatas Bielkauskas (Donis)

Reżyseria światła / Light design Paulius Vendelis

 

Obsada / Cast

Renata Kutaitė, Vytautas Kairys

 

Cudowna podróż Edwarda Tulana Kate DiCamillo jest poruszającą historią o nauce miłości, empatii i umiejętności współżycia
w rodzinie. Królik Edward Tulane jest bardzo samolubny – poza samym sobą nie dba o nikogo i o nic. Aż do dnia, kiedy gubi się
w oceanie. Wtedy rozpoczyna się jego cudowną podróż, podczas której doświadcza przyjaźni, miłości i strachu, aby wreszcie jego małe porcelanowe serduszko otwarło się na miłość i troskę.

 

„Książka Kate DiCamillo trafiła w moje ręce przez przypadek i od razu mnie oczarowała. To bardzo teatralna i sugestywna opowieść o porcelanowym króliku, który uczy się kochać, a w najprostszym znaczeniu o rozwijaniu pełnej szacunku relacji z ukochanym. Każda miłość jest osobistą podróżą, w której pytanie „dlaczego nie jestem kochany?” należy zastąpić „kogo kocham?”, „jak kocham?”, „co zrobiłem, aby uszczęśliwić innych?”. W miłości chodzi o dawanie i dzielenie się bez oczekiwania wzajemności”.

                                                                Gintarė Radvilavičiūtė

 

 

Kate DiCamillo's The Miraculous Journey of Edward Tulane is a moving story about learning to love, feel and be good to the family. The rabbit is so selfish that it does not care about anything or anyone else but itself. One day, however, Edward Tulane is lost in the ocean. Edward starts its miraculous journey – travelling from place to place it experiences friendship, love, longing and fear.
In the end, its little porcelain heart opens up for love and care.

 

“The novel by K. DiCamillo landed in my hands by surprise and charmed me at once. It is a very scenic, suggestive and sensitive story about a porcelain rabbit learning to love, which, in its purest sense, is about developing a respectful relationship with the beloved. Each kind of love is a personal journey where the questions »Why one is not loved?« need to be replaced by the ones »Who is the one you love?«, »How do you love?«, »What have you done to make the other feel happier?«. Love is about giving and sharing without waiting for a response”.
                                                                                                                                                                                           Gintarė Radvilavičiūtėl

Teatr Polski, Mała Scena

godz. 9.00 i 12.15

Spektakl bez słów/Spectacle without words