IMPREZA TOWARZYSZĄCA / ASSOCIATED EVENT

KONCERT / CONCERT

 

Chłopcy kontra Basia

 

„Chłopcy Kontra Basia” to ceniony w Polsce i za granicą zespół dokonujący niezwykłych muzycznych fuzji z pogranicza jazzu i folku. „Chłopcy kontra Basia” wykonują autorską muzykę powstałą z inspiracji dawnymi tekstami, pieśniami, muzyką świata. Teksty liderki – Basi Derlak – nawiązują do dawnych baśni, legend czy apokryfów, muzyka zaś do oberkowego frazowania czy melodyjności dawnych pieśni tradycyjnych. Grupa lubuje się w snuciu opowieści na bazie ludowych motywów, stylizowaniu i ubieraniu swoich kompozycji we współczesne brzmienie.

 

W 2013 r. światło dzienne ujrzał ich debiut fonograficzny: płyta Oj tak!, wydana przez Art2 oraz brytyjskie wydawnictwo World Music Network, wprowadzający zespół na światową scenę world music. W 2015 r. grupa wydała drugi krążek O. Obydwie płyty zostały entuzjastycznie przyjęte przez słuchaczy i krytykę oraz nominowane do nagrody muzycznej „Fryderyk”. Muzycy / Musicians: Barbara Derlak, Marcin Nenko, Tomasz Waldowski, Mateusz Modrzejewski


 

“Chłopcy Kontra Basia” is a musical ensemble renowned in Poland and abroad for its extraordinary musical fusion from the borderline of jazz and folk music. “Chłopcy kontra Basia” plays auteur compositions inspired by old texts, songs, and world music. Lyrics written by the lead singer –  Basia Derlak – evoke old tales, legends or apocrypha while tunes refer to oberek-derived phrasing or the vibrancy of traditional songs from the past. The ensemble is fond of spinning tales based on folk motifs as well as stylising its compositions and granting them a modern sound.

The debut album Oj tak! was released by Art2 and World Music Network, a UK – based record label, in 2013, thus introducing the ensemble onto the world music stage. In 2015 “Chłopcy Kontra Basia” recorded O. Both albums were enthusiastically received by listeners and critics alike and nominated for the “Fryderyk” music award.

 

26 maja, godz. 19.00,

Teatr Banialuka, Duża Scena